CUMMINS

CUMMINS
Công suất: 
8 - 3300 kVA
Thượng hiệu: 
Cummins

.

để được tư vấn nhanh nhất!
Chia sẻ: 

Tab