Máy phát điện mới

AKSA
Công suất: 9 - 2250kVA
CUMMINS
Công suất: 8 - 3300 kVA
MITSUBISHI
Công suất: 515 - 2290kVA
KOHLER
Công suất: 20 - 2500kVA
AIRMAN SDG Series
Công suất: 13-610 kVA
DENYO DCA Series
Công suất: 13-1100 kVA
KOMATSU EGS Series
Công suất: 35-1100 kVA
SDG series
Công suất: 2-500 kVA