Nippon sharyo Nes 300EH

Nippon sharyo Nes 300EH
Công suất: 
270/300 kVA
Thượng hiệu: 
Nippon Sharyo
Xuất xứ: 
Nhật Bản

.

 

 

để được tư vấn nhanh nhất!
Chia sẻ: 

Tab

Sản phẩm liên quan

Tiết kiệm
MITSUBISHI
Công xuất: 270/300 kVA
Tiết kiệm
MITSUBISHI 350kVA
Công xuất: 300/350kVA
Tiết kiệm
NPG 300
Công xuất: 275/300 kVA
Tiết kiệm
DENYO DCA220SPK
Công xuất: 200/220 kVA
Tiết kiệm
Komatsu 150BS
Công xuất: 125/150 kVA
Tiết kiệm
Nippon sharyo 100/125 kVA
Công xuất: 100/125 kVA
Tiết kiệm
DENYO DCA 35SPK
Công xuất: 30/35 kVA
Tiết kiệm
DENYO DCA 150SPM
Công xuất: 125/150 kVA
Tiết kiệm
DENYO DCA85 SPK
Công xuất: 75/85 kVA
Tiết kiệm
DENYO DCA60SPH
Công xuất: 50/60 kVA
Tiết kiệm
DENYO 40 kW
Công xuất: 40 kW - 1 Pha
Tiết kiệm
AIRMAN SDG150S
Công xuất: 125/150 kVA
Tiết kiệm
MITSUBISHI
Công xuất: 1000 kVA
Tiết kiệm
AIRMAN SDG150
Công xuất: 125/150 kVA
Tiết kiệm
CUMMINS 500kVA
Công xuất: 500/550
Tiết kiệm
MITSUBISHI 700/800 kVA
Công xuất: 700/800kVA
Tiết kiệm
DENYO DCA220SPM
Công xuất: 200/220 kVA
Tiết kiệm
DENYO DCA220SPM
Công xuất: 200/220 kVA
Tiết kiệm
DENYO MQ 400
Công xuất: 350/400 kVA
Tiết kiệm
DENYO DCA 125SPM
Công xuất: 100/125 kVA